Z PITem za Pan Brat

Jak co roku, również niedługo zostanie postawione przed nami wielkie wyzwanie, a mianowicie rozliczenie się z urzędem skarbowym oraz złożenie odpowiedniego pita. Pół biedy, kiedy jego wypełnienie nie przysparza nam większych trudności gorzej, gdy mamy do rozliczenia dochody pochodzące z różnych źródeł i korzystamy z różnych odliczeń od podatku. Read More