Monitorowanie przetargów metodą na uczciwość

Kiedy urzędy ogłaszają konkursy, napływa do nich bardzo duża ilość ofert. Nie wszelkie jednak mają w sobie wszystko to, co jest wymagane, aby propozycja mogła być rozpatrywana. Wielokrotnie urzędy zapominają o podaniu właściwych szczegółów, ułatwiających potencjalnym wykonawcom uszykowanie stosownej oferty. Co wobec tego powinna mieć w sobie taka propozycja? Organizacja powinna podać do urzędu:

• wielkość poniesionych wydatków;

• informację o działalności pozarządowej organizacji, która składa propozycję;

• opis zadania publicznego, które urząd proponuje do realizacji;

• deklarację, w jakiej znajdzie się informacja, czy firma wykona zadanie odpłatnie lub nieodpłatnie.

Oferty nie można złożyć tak, jak nam się podoba. Wzór, który określa, w jaki sposób powinna ona wyglądać zawarty jest w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wiadomo, że po złożeniu ofert będzie zbierała się specjalna komisja, jakiej funkcją będzie ocena złożonych wniosków a także wyłonienie wykonawcy określonego zadania. W skład takiego organu wejdą urzędnicy, którzy ogłosili konkurs, jak również przedstawiciele rozmaitych organizacji pozarządowych. Monitoring przetargów zastrzega, że w takiej komisji nie mogą zasiadać osoby z firmy, które złożyły ofertę w konkursie, jak i urzędnicy, którzy mogliby być powiązani w dowolny sposób z tymi organizacjami. Komisja może z kolei zaprosić do współpracy fachowców, którzy wystąpią w jej pracach w charakterze doradców.