Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Formy przeprowadzania przetargów

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują cztery formy prowadzenia przetargów. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które we wskazanym terminie wpłaciły wadium na konto wskazane w ogłoszeniu o przetargu. Wadium nie powinno być jednak mniejsze niż 5 procent ceny wartości, ani większe niż 20 % jej wartości. Read More

Biuro księgowe w stolicy

Czego poszukujesz?

Zależnie od prowadzonej działalności, usługi, z jakich skorzysta dane przedsiębiorstwo, będą odmienne. W wypadku prowadzenia małej działalności gospodarczej można skorzystać z usług małego biura księgowego, które poprowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, przygotuje stosowne papiery do US, poprowadzi ewidencję zakupów oraz sprzedaży wyrobów oraz usług konieczną do sporządzenia deklaracji VAT. Read More